เลือกบริษัทออกแบบตกแต่งภายในกับทาง ANONARU Interior  ดีอย่างไร มาดูกัน

Home / เลือกบริษัทออกแบบตกแต่งภายในกับทาง ANONARU Interior  ดีอย่างไร มาดูกัน - June 24, 2022 , by editor

งานออกแบบตกแต่งภายใน โดยตอบโจทย์พื้นที่ใช้สอยเพื่อธุรกิจ ถือเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ ANONARU Interior

ANONARU Interior  ( บริษัท อโนนารุ อินทีเรีย )

ก่อนที่จะเป็น ANONARU Interior  ในช่วงสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เกิดจากความคิดในสมัยนั้นหากมีโอกาสเปิดบริษัทออกแบบตกแต่งภายในเอง จะใช้ชื่อนี้ …. ดูญี่ปุ่นดี ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการรวมชื่อหน้าของเรา 2 คนเข้าด้วยกัน เป็นที่มาของชื่อ ” อโนนารุ “

ตั้งใจ

โดยให้บริการรับออกแบบตกแต่งภายในและรับเหมาตกแต่งภายในครบวงจร ตลอดการเดินทาง ณ ตอนนี้ ซึ่งมีโอกาสได้ออกแบบตกแต่งภายในหลากหลายธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง ANONARU Interior  จะมีทีมช่างรับเหมาตกแต่งภายในของบริษัท จะแยกตามประเภทของงาน โดยมีความถนัดเฉพาะทาง จึงถือเป็นข้อดีในเรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหาหน้างานที่ดีเฉพาะด้าน ประกอบกับประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 30 ปี 

การให้บริการ / Services

การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ และใส่ใจในการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุกธุรกิจการบริการที่ดี

1 Planing

โดยมีรูปแบบการจัดวางพื้นที่ว่างเปล่าให้สอดคล้องกับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบของแผนผังพื้นที่ใช้สอย โดยแบ่งเป็นฟังก์ชันหลักต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างการใช้งานให้มีความเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานลงไปในแปลน 

2 Design Development

บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน อโนนารุ คำนึงถึงลักษณะการใช้สอย จัดสรรความสำคัญ โดยการผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์จากความต้องการของลูกค้า ซึ่งในส่วนนี้ทำให้ในแต่ละงานมีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ออกมาในรูปแบบของดีไซน์ได้อย่างสมบูรณ์

3 Shop Drawimg

แบบแผนผัง (Drawing) ใช้สื่อสารในระหว่างหลังจากงานออกแบบแล้วเสร็จ ถือเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลคนหลายๆคนให้เข้าใจตรงกัน โดยประกอบด้วย ผังเฟอร์นิเจอร์ ผังพื้น ผังฝ้าเพดาน ผังไฟฟ้า ผังงานระบบสุขาภิบาล รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย รายละเอียดวัสดุ ฯลฯ ซึ้งใช้ประกอบการตกแต่งภายในและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

4 Construction

บริษัทเป็น (Turn-Key Services) ที่ออกแบบตกแต่งภายในและตกแต่งภายใน โดยมีทีมช่างเป็นของของบริษัทเอง แบ่งแยกเป็นช่างเฉพาะทาง ได้แก่ ทีมช่างเฟอร์นิเจอร์ ทีมช่างสี ทีมช่างไฟฟ้า โดยมีใบประกอบวิชาชีพ ทีมช่างก่อสร้างและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะมีความถนัดและแนวทางในการแก้ปัญหาหน้างานที่ดีๆ แตกต่างกันไป ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี สามารถควบคุมงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามการออกแบบ และคุมงบประมาณก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ ประเมินงบประมาณตามที่ตกแต่งภายในจริงไม่คิดเหมารวมเป็นตารางเมตร

จะเห็นได้ว่า ทาง ANONARU Interior ให้ความสำคัญกับการให้บริการเป็นหัวใจหลัก ด้วยการสร้างสรรค์งานตกแต่งภายใน ด้วยความรักและความตั้งใจ ใส่ใจในเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ทำนั่นเอง