เรื่องน่ารู้กว่าจะนำมาเป็นบริษัทขายสารเคมีที่ทันสมัย

Home / เรื่องน่ารู้กว่าจะนำมาเป็นบริษัทขายสารเคมีที่ทันสมัย - August 10, 2021 , by editor

อุตสาหกรรมสารเคมี หรือบริษัทขายสารเคมีเป็นอีกหนึ่งวงการธุรกิจ ที่จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะโลกของเรามีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ มาก ทางผู้บริโภคเองก็ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีความทันสมัยขึ้น, ง่ายขึ้น, ราคาถูกลงและที่สำคัญคือจะต้องมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่แล้วกว่าที่อุตสาหกรรมวงการนี้จะพัฒนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อีกทั้งยังต้องผ่านความซับซ้อนมากมาย กว่าจะมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้

บริษัทขายสารเคมีระดับโลก

สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตสารเคมีรายใหญ่ที่สุด ทางด้าน เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, อิตาลี และประเทศในยุโรปอื่น ๆ บางประเทศเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เช่นกัน ญี่ปุ่นในทศวรรษ 1960 มีชื่อเสียงมาก ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่มากในบางพื้นที่ การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนทั้งหมดในประเทศหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจอยู่ในช่วง 5 – 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับประเทศที่ด้อยพัฒนา สำหรับประเทศอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยประมาณ 6 – 8 เปอร์เซ็นต์ โดยประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศอัตรานี้อาจผันผวนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การติดตั้งโรงงานปุ๋ยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ในประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างมาก

วัตถุดิบนั้นใช้ปิโตรเลียม ถ่านหินเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่พบได้มากที่สุดเพราะสามารถขุดพบได้ง่ายในหลาย ๆ ประเทศ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการขนส่งที่ทันสมัย ทำให้การขนส่งขนาดใหญ่เป็นไปได้ทางทะเล ไม่เพียงแต่สำหรับปิโตรเลียม, น้ำมันดิบ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการกลั่น แต่ยังรวมถึงก๊าซธรรมชาติที่ควบแน่นเป็นของเหลวได้ด้วย

ในส่วนของสถิติอุตสาหกรรมเคมีจากประเทศต่าง ๆ อาจมีฐานการคำนวณที่แตกต่างกัน มีการแบ่งแผนกต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเคมี เช่น สารเคมีอนินทรีย์และอินทรีย์หนัก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต่าง ๆ ซึ่งจะได้รับการอธิบายแบบผลัดกันและแยกกัน จนกระทั่งแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมเคมีหนัก และ อุตสาหกรรมเคมีเบา ทั้ง 2 คลาสนี้มีความสัมพันธ์อย่างสุดขั้วกับความแตกต่างอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะการสกัดพืช 2 ชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน ทำให้โรงงานเคมีขนาดใหญ่มีการใช้อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ใช้วิธีการสกัดอีกอย่าง แต่โรงงานที่มีขนาดเล็กใช้การสกัดอีกอย่าง เป็นต้น

ยิ่งแยกเป็นอุตสาหกรรมเคมีเบาก็จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งบริษัทขายสารเคมีประเภทนี้จะประกอบด้วยอุปกรณ์ขนาดปานกลางหลายชิ้น มักทำด้วยสเตนเลสหรือเคลือบด้วยแก้วหรือเคลือบฟัน อุปกรณ์นี้ติดตั้งอยู่ในอาคาร เช่น การประกอบเครื่องจักรขนาดเล็ก และมีบุคลากรทำงานจำนวนมาก