การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

Home / การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง  - July 6, 2022 , by editor

การรักษาแบบประคับประคอง จะมีการรักษาที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิต แต่ยังครอบคลุมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างครบถ้วน ในบทความจะพูดถึง การรักษาแบบประคับประคอง ที่มีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในตอนท้าย ให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นว่าเป็นการรักษาแบบใด 

การรักษาแบบประคับประคอง มีการรักษาอย่างไรต่อผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 

การรักษาแบบประคับประคอง เหมาะสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง โรคที่รักษาไม่หายหรือรักษายาก คนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็ง สิ่งที่ต้องพบเจอคือความตาย การรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน คนไข้ก็จะมีความทรมานจากการยื้อชีวิตโดยวิธีรักษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีที่อยู่บนความเสี่ยงว่าจะตายเร็วขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จึงต้องใช้ การรักษาแบบประคับประคอง ที่เป็นตัวเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบันมากท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสภาพจิตใจ ร่างกาย จิตวิญญาณ และสังคมของผู้ป่วย ให้ดียิ่งขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวด้วย การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดย การรักษาแบบประคับประคอง สามารถกล่าวถึงวิธีในการรักษาได้ดังนี้ 

  • รักษาอาการของผู้ป่วยในระยะท้ายชีวิต อาการของผู้ป่วยคือ นอนหลับนาน ง่วงซึม กระสับกระส่าย อาการประสาทหลอน ไม่มีเวลานอน ปวดตัว ท้องอืด เพ้อ ขับถ่ายยาก ดังนั้นจึงต้องประคับประคองให้ได้มากที่สุดและให้โอกาสผู้ป่วยได้พูดคุยกับครอบครัวก่อนที่จะเสียชีวิต 
  • การรักษาโรคที่ติดมากับผู้ป่วย หรือก็คือโรคประจำตัว จะต้องพิจารณาว่ายาที่ผู้ป่วยใช้นั้นจำเป็นและมีประโยชน์หรือไม่ ขอแนะนำให้ลดปริมาณยาที่ผู้ป่วยใช้เพื่อลดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ รวมถึงยาลดไขมัน ยาเม็ดวิตามิน การรักษานี้จะให้ผลระยะยาวด้วย 
  • โภชนาการบำบัด คือการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำน้อยและกินอาหารน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งอาจทำให้ครอบครัวกังวลว่าผู้ป่วยจะขาดสารอาหาร แต่ในความเป็นจริง การลดอาหารและน้ำช่วยให้ผู้ป่วยอาเจียนและคลื่นไส้น้อยลง เพราะร่างกายต้องการสารอาหารและน้ำน้อย หากกินเข้าไปในปริมาณมากจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอยากอาเจียน ไม่แนะนำให้รับอาหารทางจมูกหรือหลอดเลือด เพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยแม้แต่น้อย 
  • วางแผนการรักษาขั้นสุดท้ายรวมทั้งการเขียนพินัยกรรม เป็นการสนับสนุนและรักษาผู้ป่วยตามแผน เลือกสถานที่รักษาและช่วยวางแผนให้ผู้ป่วยมาเยี่ยมคนที่บ้าน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การรักษาแบบประคับประคอง เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยปราศจากความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณดีขึ้น ทั้งของผู้ป่วยและครอบครัว